• pl
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner

Fundusze UE

Tytuł projektu: Pozyskanie dofinansowania na kapitał obrotowy dla firmy MD Budinvest

Cele projektu: Wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia

bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek

epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Planowane efekty: Liczba miesięcy utrzymania działalności przedsiębiorstwa – 3

Wartość projektu: 120020,16 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 120020,16 zł