Informacja RODO

Szanowni Państwo,

Poniższa informacja jest kierowana do Państwa przez MD Budinvest Sp. z o.o. w Białym Borze.
MD Budinvest Sp. z o.o. w Białym Borze woj. zachodniopomorskie , która jest właścicielem strony internetowej www.mdbudinvest.com.pl w związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) informuje Państwa jak poniżej:

Rodzaj przetwarzanych danych oraz cel ich przetwarzania
MD Budinvest Sp. z o.o. kontaktuje się z Państwem i wysyła Państwu pocztą elektroniczną zaproszenia do współpracy, oferty handlowe, informacje o produktach oraz informacje związane z działalnością statutową, w szczególności związane z produkcją elementów prefabrykowanych, ogólnych warunkach sprzedaży i reklamacji poprzez swoją stronę internetową www.mdbudinvest.com.pl oraz ogólnie dostępne portale społecznościowe. W tym celu przetwarzamy Państwa dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, nazwa firmy lub instytucji, stanowisko oraz adres e-mail i telefon.

Źródło danych oraz czas przetwarzania danych
Państwa dane zostały przez MD Budinvest Sp. z o.o. w Białym Borze pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych lub w związku z kontaktami z Państwem związanymi z działalnością MD Budinvest Sp. z o.o. Przetwarzanie tych danych jest istotne z punktu widzenia celów naszej Spółki, jakimi są min. reklama i promocja oraz prowadzenie działań marketingowych, reklamowych na rzecz sprzedaży, naszych wyrobów oraz ich ofertowania. Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji tych celów lub do czasu zgłoszenia przez Państwa woli usunięcia Państwa danych z bazy MD Budinvest Sp. z o.o. w Białym Borze.

Kategorie odbiorców danych
MD Budinvest Sp. z o.o. w Białym Borze może przekazywać Państwa dane dla podmiotów z grupy przedsiębiorstw dla których organem właścicielskim i zarządczym jest Pan Marian Droździel. min. Firmy Terbud ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek.

Prawa osób, których dane dotyczą
Mogą Państwo żądać dostępu do danych, które Państwa dotyczą, poprawiać je, żądać usunięcia Państwa danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Mogą Państwo również złożyć skargę do organu nadzorczego.
Mają Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych do celów marketingowych. Jeżeli chcą Państwo zrezygnować z otrzymywania od nas informacji, prosimy o wysłanie e-mail na adres: biuro@mdbudinvest.com.pl

Administratorem Państwa danych jest:
MD Budinvest Sp. z o.o. ul. Brzeźnicka 41, 78-425 Biały Bór. W przypadku jakichkolwiek pytań uprzejmie prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@mdbudinvest.com.pl