Czym są słupy prefabrykowane?

Wykonane z betonu słupy prefabrykowane stosujemy we wszelkiego typu konstrukcjach szkieletowych,  głównie przy budowie hal widowiskowych, produkcyjnych i magazynowych, powierzchni handlowych i ekspozycyjnych oraz jako elementy konstrukcyjne w obiektach biurowych i mieszkalnych.

Do czego służą słupy prefabrykowane i jakie są ich rodzaje?

Elementy nośne, jakimi są słupy prefabrykowane, to konstrukcje żelbetowe lub betonowe, których zadaniem jest przekazywanie na fundamenty obciążeń występujących w konstrukcji obiektu. Słupy mogą mieć wysokość do kilku kondygnacji i posiadać szereg elementów (tzw. uzbrojenie słupa) umożliwiających połączenie ich z innymi elementami konstrukcji. Wyróżnia się słupy główne konstrukcyjne oraz słupy elewacyjne, które przenoszą przede wszystkim obciążenia ze ścian zewnętrznych.

W praktyce, w większości przypadków wykonuje się słupy o przekroju kwadratowym, prostokątnym i okrągłym, choć oczywiście beton jest na tyle plastycznym materiałem, że można spotkać się z innymi kształtami wynikającym z potrzeb Zamawiającego.  Łączenia słupów ze stopami fundamentowymi mogą być wykonane w formie stopy kielichowej, rur kotwiących lub systemowych połączeń skręcanych. Przy niezbyt długich słupach istnieje możliwość wykonanie prefabrykatu, gdzie stopa i słup stanowią jeden zmonolityzowany element (tzw. stoposłup)  Dodatkowo słupy, na etapie produkcji, mogą być wyposażone w różnego rodzaju szyny, tuleje, haki i inne akcesoria systemowe lub elementy zaprojektowane indywidualne.

Zalety stosowania słupów prefabrykowanych

Bez wątpienia jedną z najważniejszych zalet wykorzystania słupów prefabrykowanych jest eliminacja prac zbrojarskich i szalunkowych na budowie, co przekłada się na skrócenie czasu trwania budowy i przyspieszenie realizacji stanu surowego obiektu. Słupy opuszczające zakład prefabrykacji charakteryzują się także dużą dokładnością wykonania (wymiary geometryczne), a także wysoką jakością powierzchni zewnętrznych co w wielu przypadkach pozwala na zaniechanie dalszych prac wykończeniowych po ich montażu. Gotowe słupy mają wmontowane haki i tuleje, dzięki czemu są łatwe w transporcie i montażu, co usprawnia przebieg prac budowlanych oraz ogranicza liczbę pracowników zaangażowanych w ten etap prac.

Niezwykle ważnym zagadnieniem jest duża odporność elementów żelbetowych na obciążenie ogniem oraz substancjami chemicznymi. Dostosowana do wymaganej odporności ogniowej lub agresywności środowiska geometria elementów  powoduje, że żelbetowe lub betonowe prefabrykaty w wielu przypadkach są optymalnym do zastosowania rozwiązaniem w konstrukcji obiektu.